Right of withdrawal

Ja nopirktais pakalpojums nav izmantots, patērētājs ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos atteikuma tiesības 14 dienu lakā, nosūtot uz uzņēmuma juridisko adresi parakstīto iesniegumu. Iesniegumā jānorāda: vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, bankas rekvizītus atmaksai, paziņojumu par atkāpšanos no līguma, sastādīšanas vietu, datumu. Ieskanētu atteikuma veidlapu SIA “Atpūsties.lv” pieņem arī info@atpusties.lv e-pastā.


Atteikuma veidlapa

Par pakalpojumu kvalitāti un garantiju ir atbildīgs pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, ja pakalpojuma sniedzējs neslēdz ar patērētāju atsevišķu līgumu.

 

Ja jums rodas pretenzijas par saņemtajiem pakalpojumiem, cenšaties tās risināt ar pakalpojuma sniedzēju uzreiz. Ar pretenzijām var griezties pie pakalpojuma sniedzēja izmantojot attiecīgā SIA “Atpūsties.lv” piedāvājumā norādītos rekvizītus. Ja rodas grūtības sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju, droši varat sazināties ar SIA “Aptūsties.lv” administrāciju.

 

Ja pakalpojums ir izmantots, visas pretenzijas par piedāvājumiem SIA “Atpūsties.lv” nodod sadarbības partnerim, un var iesaistīties kā starpnieks naudas atmaksāšanā.