Lietošanas noteikumi

SIA „ATPŪSTIES.LV” INTERNETA LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

SIA „ATPŪSTIES.LV” interneta vietnes www.atpusties.lv (tālāk tekstā i-vietne) apmeklētāji un lietotāji piekrīt un apņemas ievērot zemāk minētos lietošanas noteikumus. I-vietni administrē SIA „ATPŪSTIES.LV” (tālāk tekstā ATPŪSTIES.LV), juridiskā adrese: Kuršu iela 25a, LV-1006, e-pasts: info@atpusties.lv; tālr. +371 26587281. 

Līguma priekšmets

ATPŪSTIES.LV piedāvā iespēju pirkt vai pārdot pasākumu biļetes, dāvanu kartes, atlaižu kuponus pēc pieprasījuma un interesēm, un nav tiesīgs noteikt vai mainīt noteiktās cenas un realizācijas noteikumus, ieskaitot sēdvietu izvietojumu un citus parametrus, izsniegt vai atlīdzināt nozaudētās, iznīcinātās vai bojātās biļetes. Tiesības un saistības sakarā ar sludinājumu nosaka un izsludina pārdevējs, un ATPŪSTIES.LV neuzņemas saistības par šo tiesību un saistību saturu vai izpildīšanu. ATPŪSTIES.LV nav pasākuma organizatora vai jebkuras citas personas, kas atbildīga par pasākuma saturu, kvalitāti, informāciju vai reklāmu, pārstāvis. Sludinājuma izvietošana vietnē atpusties.lv ir bez maksas. Par sludinājuma saturu un tā iekļauto ziņu patiesību atbild tā iesniedzējs. Izvietojot sludinājumu, lietotājs automātiski piekrīt portāla noteikumiem.

Cenas un norēķini 

ATPŪSTIES.LV nodrošina platformu, kurā divas neatkarīgas puses, pircējs un pārdevējs, paši nosaka realizācijas noteikumus. ATPŪSTIES.LV neuzņemas atbildību par sludinājumā norādīto cenu vai pakalpojuma aprakstu. Norēķinu kārtība par pakalpojuma pieejamību ir pušu savstarpējā vienošanās, un  ATPŪSTIES.LV neuzņemas saistības, kuras attiecas uz norēķinu kārtību starp pusēm.

Lietotāju atbildība

SIA „ ATPŪSTIES.LV” nepārbauda lietotāja personību, izņemot tā lietotājvārdu un paroli. Neierobežojot iepriekš minēto, ikviens un visi SIA „ ATPŪSTIES.LV” i-vietnes apmeklētāji un lietotāji apstiprina SIA „ ATPŪSTIES.LV” kā savu personas datu apstrādātāju un piekrīt, ka dati var tikt vākti, reģistrēti, ierakstīti, uzglabāti, kārtoti, pārveidoti, izmantoti, pārsūtīti un izplatīti, bloķēti vai dzēsti atbilstoši Latvijas Republikas izdotajam Fizisko personu datu aizsardzības likumam (www.likumi.lv). Datu pārvaldītājs un apstrādātājs ir SIA „ ATPŪSTIES.LV”, juridiskā adrese: Kuršu iela 25A, LV-1006. Personas dati, ko apstrādā SIA „ ATPŪSTIES.LV” saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai dati, ko tiešsaistē iesniedz SIA „ ATPŪSTIES.LV” i-vietnes apmeklētājs vai lietotājs, norādot datus pakalpojuma iegādei vai reģistrējoties kā lietotājs SIA „ ATPŪSTIES.LV” i-vietnē. Vienīgais un patiesais personas datu apstrādes mērķis šo Lietošanas noteikumu ietvaros ir nodrošināt SIA „ ATPŪSTIES.LV” i-vietnes (vietnē www.atpusties.lv). Lai realizētu iepriekš norādītos mērķus, SIA „ ATPŪSTIES.LV” ir tiesības nodot personas datus uzņēmumiem, kas pieder tai pašai uzņēmumu grupai SIA „ ATPŪSTIES.LV “ ietvaros, vai arī tam uzņēmumam, kas savā īpašumā iegūst SIA „ ATPŪSTIES.LV ” i-vietnes gadījumā, kad uzņēmums tiek nodots trešās puses uzņēmumam. SIA „ ATPŪSTIES.LV” kontaktinformācija ir norādīta šo Lietošanas noteikumu sākumā, kā arī ir pieejama vietnē www.atpusties.lv. ATPŪSTIES.LV nepārbauda pakalpojumu pircēja vai pārdevēja personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties tā rezultātā. ATPŪSTIES.LV nepārbauda lietotāja tiesības iegādāties pakalpojumus ar atlaidi. Šāda pakalpojuma iegāde negarantē ieeju pasākuma teritorijā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda norises vietā. I-vietnes lietošanas noteikumu pārkāpšana dod ATPŪSTIES.LV tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkuru lietotāja pakalpojuma pirkumu. I-vietnes lietotāji apņemas ievērot visus i-vietnes lietošanas noteikumus, uzņemties pilnu atbildību par to, lai viņa lietotājvārds vai parole netaptu zināma trešajām personām, neizmantot pakalpojumu apmaksai 3.personas maksājumu karti. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod ATPŪSTIES.LV tiesības bloķēt pieeju un/vai anulēt jebkura lietotāja biļešu pirkumu. ATPŪSTIES.LV nav atbildīgs par rakstiem, komentāriem un citiem datiem mājas lapā, kurus ievieto i-vietnes lietotājs vai mājas lapas apmeklētājs. ATPŪSTIES.LV mājas lapa var saturēt atsauksmes un saites uz vispasaules informāciju internetā, tā kā ATPŪSTIES.LV nevar kontrolēt šīs vietas un tur izvietoto informāciju, ATPŪSTIES.LV neuzņemas atbildību par atbilstību, nozīmību un informāciju šajās vietās. Jebkura šīs mājas lapas lietošana (biļešu pārdošanai, reklāmai, biznesa piedāvājumiem un citām komerciāla rakstura aktivitātēm), ieskaitot atsauces uz ATPŪSTIES.LV ir aizliegta bez ATPŪSTIES.LV rakstiskas atļaujas. 

Vispārīgie noteikumi

 Administrācija patur tiesības: 

pārvietot/dzēst sludinājumus, ja to saturs neatbilst izvēlētajai tematiskajai kategorijai vai portāla noteikumiem;

dzēst sludinājumus, par kuriem tiek saņemtas sūdzības;

portāla noteikumu sistemātiskas pārkāpšanas gadījumā slēgt pārkāpējam pieeju pie portāla;


Atļautie sludinājumi:

Kuru saturs atbilst pasākumu apmeklēšanai publiskā vai privātā sektorā. Atpūsties.lv piedāvā iespēju ievietot sludinājumus par:

Pasākumu biļetes: koncerti, teātri, operas, utml.

Aktīvās atpūtas piedzīvojumi: dalība pasākumos, tūrisms, aktīvā atpūta.

Dāvanu kartes un atlaižu kuponi.


Portāla izmantošanas noteikumi ir grozāmi un stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.